لطفا ایمیل خود را وارد نمایید
دقت کنید که شماره گارانتی را کامل و بدون فاصله و خط تیره ( - ) وارد کنید. مثال ایرتاچ(A5) : KJ250FP11WG2108045980 مثال ایرتاچ (P) : KJ460FP21W2104679023 مثال ایرتاچ (X) : KJ560FP22W2103810897
خواهشمند است از برچسب پشت دستگاه خود مانند نمونه، عکس واضح ارسال کنید به صورتی که مدل نامبر (Model Number) دستگاه مشخص باشد.